align=right
AKTUELLT | VÅR TRO | VERKSAMHET | SÖNDAGSSKOLAN | ALPHA | LINKS

Vad tror vi på?

1. Vi tror att Gud har uppenbarat sig själv i historien och att Bibeln berättar om den uppenbarelsen på ett sant och trovärdigt sätt. Bibeln är i sin helhet Guds Ord; skriven av människor, inspirerade av Den Helige Ande. (2 Tim. 3:14-17, 1 Petr. 1:10-12, 2 Petr. 1:19-21.) Det som skrivs inom parentes efter varje stycke är förkortningar av de bibelsammanhang som närmare beskriver det vi talat om i det stycket. Är Du inte bekant med Bibeln, så slå upp innehållsförteckningen i början av Gamla Testamentet - Bibelns första och tjockaste del - och sedan den innehållsförteckning som finns i början av Nya Testamentet - det börjar där det Gamla Testamentet tar slut. Genom att jämföra förkortningarna med vad som står i innehållsförteckningarna kommer Du säkert fram till vilka bibelböcker som avses. Skulle Du inte ha någon Bibel, så kontakta oss, så skall vi se till att Du kan få en sådan.

2. Vi tror på Gud såsom Fader, Son och Helig Ande. (Matt. 28:19)

Fadern: –skapar allting i hela universum genom det levande Ordet = Jesus. ( Kol. 1:13-17) –skapar människan till sin avbild (människan har dock avfallit från Gud och behöver frälsas - räddas. Se nedan under människan! 1 Mos. 1:26-28) –blir Din Fader när Du blir född på nytt (Joh. 1:12-13) –är en god Fader som Du får tala och umgås med utan fruktan (Matt. 6:25-34)

Sonen, Jesus Kristus: –Guds Son av evighet. (Joh. 1:1-4, Hebr. 1:1-14) –kom till jorden genom att avlas av Den Helige Ande, i jungfru Maria. Jesus hade alltså en jordisk mamma, men ingen jordisk pappa i biologisk mening. Josef var hans jordiska styvfar. (Luk. 1:26-35, Matt. 1:18-25) –född i Betlehem av Kung Davids släkt och hus.(Matt.1:1, Matt.2:1-6). –uppvuxen i Nasaret. (Matt. 2:23) –sann Gud och sann människa. (Joh. 1:14, 1 Joh. 4:2) –undervisar och predikar evangelium om Guds rike (Matt. 4:23-24) –helar de sjuka och kastar ut demoner. (Mark. 1:34) –kallar människor att följa sig och gör dem till sina lärjungar. (Matt. 4:18-21) –dog på Golgata kors för att försona oss med Gud. (1 Kor. 15: 1-8, 2 Kor. 5:17-21) –uppstånden från de döda. (1 Kor. 15:20-21) –sitter på Faderns högra sida. ( Ef. 1:20-23) –kommer tillbaka i synlig gestalt. ( 1 Tess. 4:13-18)

Den Helige Ande: –kallas Hjälparen, för Han skall hjälpa oss människor att förstå något om Gud, oss själva, frälsningen och världen runt omkring oss. (Joh. 14:15-18) –föder oss på nytt. (Joh. 3:3-8) –fyller oss med Guds närvaro och ger oss ett inre kommunika- tionsspråk - tungotalet. (Apg. 2:1-14) –ger oss Andens gåvor - samma övernaturliga förmågor som verkade i Jesus när Han botade sjuka, visste vad människor tänkte, gjorde under etc. (1 Kor. 12:4-11) –ger oss Andens frukter - för över Jesu karaktärsdrag till oss. (Gal. 5:22-23) –lär och leder. (Luk. 2:27, Joh. 14:26, Joh. 15:26, Joh. 16:5-15) 3. Vi tror att människan är skapad till Guds avbild, men att syndafallet - och därefter personlig synd hos varje enskild människa, och annan ond påverkan från den fallna världen, har förvanskat denna avbild och därför behöver människan bli född på nytt - rättfärdiggjord genom omvändelse och tro - och här passar dopet in såsom en verklig begravning av det gamla livet. På detta sätt blir människan frälst - räddad - från den personliga skulden inför Gud - hon blir förlåten. På samma gång blir hon också befriad från satans makt - från dödens följder och från ett evigt helvete. (1 Mos. 1:26-28, 1 Mos. 3:1-24, Rom. 1:18-32) 4. Vi tror att en människa blir född på nytt - rättfärdiggjord - frälst och försonad med Gud genom att vända om till Gud och tro på och öppet bekänna hans Son, Jesus Kristus, som sin personlige Frälsare och Herre. Sedan vill Jesus att vi skall följa Honom resten av livet. Därefter kommer vi att få tillbringa evigheten tillsammans med Honom. (Tit. 3:4-9, Rom. 10:9-10) Att följa Jesus betyder att man är beredd att ställa allt vad man är och har till Jesu förfogande. Jesus har en personlig plan och mening med varje enskild människas liv. För att kunna förverkliga denna plan och mening behöver vi umgås med Jesus genom bibelordet och i bönen och i gemenskapen med andra troende. Då lär vi känna Honom, och börjar kunna göra Hans vilja och bli lik Honom i tanke, ord, karaktär och handling. Allt detta berör människans hela liv i studier, arbete, pengar (tiondegivande, offer), familjeliv etc. 5. Vi tror att församlingen, bestående av pånyttfödda kristna, är Kristi kropp på jorden idag, dvs ett "redskap" Gud använder för att förverkliga sin vilja och sin plan här på jorden. Vi tror att det är nödvändigt för varje pånyttfödd kristen att finnas med i en nära gemenskap med andra pånyttfödda kristna. Att vara kristen på egen hand går helt enkelt inte ihop med evangliets innersta väsen. (Ef. 1:22-23, 1 Kor. 12:12-31)

Obs! Det finns många andra sidor av vår tro, som vi inte har skrivit om i denna korta redogörelse. Vill Du veta mer - tag kontakt! olle.eriksson@pp.inet.fi

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
En hästkraft är den energi som går åt för att dra en häst femhundra meter på en sekund.
- Eyvind 10 år